EdukPracod_Logo

Miło nam poinformować, że są już dostępne materiały szkoleniowe na temat zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.
Zostały one opracowane w ramach projektu finansowanego z Narodowego Programu Zdrowia.

Zapraszamy do lektury!

Materiały w pełnej wersji tekstowej dostępne są TUTAJ.

indeks

14.09.2017 r., w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Wraszawie, odbyło się spotkanie dotyczące oceny po fazie badawczej Projektu: „Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej (PWUPAE). W spotkaniu udział brali udział m.in. nasi pracownicy: dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM – kierownik rady naukowej projektu i dr Piotr Plichta – członek zespołu naukowego. Miło nam zakomunikować, że na tym etapie Projekt, w którym jesteśmy partnerem (oprócz Fundacji Praesterno – koordynatora Projektu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) został pozytywnie oceniony. W związku z tym, zabieramy się do dalszej pracy nad powstaniem bezpłatnych, innowacyjnych materiałów profilaktycznych dla szkół (jest już opracowany 10 godzinny program wraz z metodami, scenariuszami lekcji i pomocami).

logo_cost

Miło nam poinformować, że nasz kolega Piotr Plichta został nominowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Komitetu Zarządzającego, reprezentującego Polskę w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.   Najnowsza Akcja COST nosi tytuł „European Network for Problematic Usage of the Internet” (CA16207). Przez najbliższe lata Sieć ta będzie płaszczyzną współpracy badaczy zajmujących się analizowaniem uwarunkowań i konsekwencji problemowego używania internetu oraz opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań profilaktycznych w tym zakresie.

EdukPracod_Logo

Miło nam poinformować, że właśnie ruszyła strona internetowa Projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Znajdują się tam materiały edukacyjne, najnowsze informacje dotyczące podejmowanych w Projekcie działań, relacje z konsultacji w firmach, wyniki badań prowadzonych z kadrą zarządzającą i wiele innych ciekawych informacji.


Link do strony internetowej: http://pracanazdrowie.pl/

Rozwoj_Logo

W ramach Projektu pt.„Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” opracowaliśmy materiały szkoleniowe dla pracodawców. W ciągu ostatnich kilku dni zostały one rozdystrybuowane wśród różnych grup adresatów.

Materiały w wersji elektronicznej są dostępne są TUTAJ.

Rozwoj_Logo

Miło nam poinformować, że już niebawem będziemy organizować konferencję w ramach dotyczącą Projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia

Szczegóły już wkrótce!

Rozwoj_Logo

Miło nam poinformować, że właśnie ukazały się materiały edukacyjne dotyczące zarządzania programem promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w firmach opracowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Poniżej są one do pobrania w pełnej wersji tekstowej.Publikacje stanowią jeden z efektów realizacji Projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała

Jak zakład pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu

Korzyści dla firmy z wdrożenia programu promocji zdrowia

Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy

Wyżej wymienione publikacje dostępne są również w formacie mobi i epub. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl

EdukPracod_Logo

Wrzesień był miesiącem obfitującym w ważne działania realizowane w ramach Projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”.

W ramach tego Projektu realizujemy konsultacje w firmach. Niedawno mieliśmy przyjemność odwiedzić firmę Orange – więcej na temat spotkania na poniższej grafice.

Rozwoj_Logo

O potrzebie angażowania się firm w działania promujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną mówi się coraz więcej. Poniżej wypowiedź Agnieszki Siarkiewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podobna idea przyświeca realizowanemu przez nas w ramach Narodowego Programu Zdrowia Projektowi dotyczącemu ograniczania nadwagi i otyłości.

EdukPracod_Logo

Na początku 2017 r. przeprowadziliśmy badanie fokusowe z pracodawcami i menadżerami podejmujące kwestię zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu w firmach. Poniżej wypowiedź jednego z uczestników badania. Nasz Projekt adresowany jest do firm, które borykają się z tego typu problemami i chcą przez programy promocji zdrowia wydłużyć ich aktywność zawodową. Więcej na jego temat znajduje się TUTAJ, a z pełnym raportem można zapoznać się TUTAJ.


do góry