Rozwoj_Logo

W czwartek, 30 sierpnia br. w hotelu Novotel Centrum w Łodzi  odbyło się konwersatorium poruszające kwestie dowodów na korzyści dla firmy wynikające z promowania zdrowia oraz barier czy utrudnień z jakimi mogą spotkać się w firmie osoby zajmujące się działaniami na rzecz zdrowia pracowników.

Uczestnikami konwersatorium byli przedstawiciele zakładów pracy, profesjonaliści ds. HR, BHP, PR, CSR, służby medycyny pracy, oraz inni reprezentanci firm zajmujący się organizacją działań na rzecz zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania.

npz logo
Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowym konwersatorium pn.:
„Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści i co może osłabiać jej efekty?” realizowanym w ramach projektu „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia.
Odbędzie się ono 30 sierpnia 2018 r. w Hotelu Novotel Centrum w Łodzi. Uczestnictwo, wyżywienie, miejsce parkingowe oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Formularz rejestracyjny, program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie: www.zdrowiewpracy.eu.

Do udziału w konwersatorium zapraszamy firmy, które realizują działania prozdrowotne dla swoich pracowników. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 1 osoba z jednej firmy/instytucji.

npz logo

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm (specjalistów ds. HR, PR, BHP, CSR i wszystkich innych, którzy zajmują się planowaniem, organizacją czy realizacją działań prozdrowotnych dla pracowników) do udziału w bezpłatnych konsultacjach. Są one finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 42 6314 685, kami@imp.lodz.pl.

Konsultacje pozwolą m.in.:
- poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
- uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy,
- lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
- podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
- zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
- dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
- doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego.

Rozwoj_Logo

Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na kontynuację projektu pt. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną omawiającą główne założenia i działania planowane w ramach projektu dla jego adresatów: pracodawców, kadry zarządzającej, reprezentantów organizacji pracowniczych oraz profesjonalistów służby medycyny pracy.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie można przesyłać na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy NPZ 2018

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 42 6314 685.

firm_12048_1fe9f0_big

8 czerwca 2018 r. w Muzeum Miasta Łodzi miało miejsce XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2017/2018. W czasie uroczystości zostali wyróżnieni między innymi nasi koledzy. Piotr Plichta został uhonorowany tytułem Homo Creator, a Jacek Pyżalski otrzymał Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie: http://pri.wckp.lodz.pl/

Rozwoj_Logo

Z wielką przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na kontynuację projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

W jego ramach zaplanowano realizację w roku 2018 m.in. następujących działań:

- prowadzenie akademii kompetencji menadżerów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w firmach w postaci konwersatorium oraz videoclipów poświęconych tej problematyce,

-realizację ogólnopolskiego badania na reprezentatywnej próbie, na temat odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

- realizowanie bezpłatnych konsultacji zakładowych  programów promocji zdrowia dla pracowników (planowanych lub już wdrożonych).

Tak jak w zeszłym roku, są one dla Państwa bezpłatne.

Ponadto w ramach projektu planowane jest zrealizowanie ogólnopolskiego badania potrzeb, świadomości i postaw wobec zdrowia, odżywiania się i aktualności fizycznej wśród około 1000 osób pracujących w Polsce. Wyniki tego badania posłużą do sformułowania rekomendacji dotyczących kształtowania stylów życia pracowników związanych ze zdrowiem.

O podejmowanych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować drogą mailową, jednocześnie zapraszamy do śledzenie naszego profilu w portalu Facebook, gdzie również zamieszczać będziemy bieżące informacje (www.facebook.com/KrajoweCentrumPromocjiZdrowiaWMiejscuPracy).

Mamy nadzieję na równie owocną i inspirującą współpracę w tej edycji Projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w realizowanych działaniach.

Aktualnie prowadzimy nabór firm do udziału w konsultacjach dotyczących realizacji działań prozdrowotnych dla pracowników. Zachęcamy do kontaktu.


zajac

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
życzy zespół
Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach promujących zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną” jest próbą
określenia stanu wiedzy na ten temat. Wiedza ta przedstawiona jest w kontekście możliwości jej wykorzystania w promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w miejscu pracy. Omówione są również przykłady takich działań i wynikające stąd przesłanki dla osób zajmujących się w firmach działaniami prozdrowotnymi. Całość zamykają wnioski metodyczne.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

W rozdziale „Jak dbać o zdrowie psychiczne pracowników realizując projekty promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” analizowane są związki zdrowia fizycznego i psychicznego. Ich wzajemne powiązania sprawiają, że w kontekście planowania, wdrażania i ewaluacji programów promocji zdrowia w miejscu pracy powinny być one traktowane w sposób holistyczny. Przedstawiono praktyczne rozwiązania, które bazują na rozumieniu powiązań zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników oraz zarysowano metodykę działania pozwalającą te związki w optymalny sposób uwzględnić.

Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział „Główne determinanty jakości zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” omawia, jak zorganizować zespół odpowiedzialny za prozdrowotną aktywność firmy, wskazuje obszary jego współpracy z kadrą zarządzającą, a także wyzwania i problemy związane z obiegiem informacji dotyczących działań na rzecz zdrowia w firmie. Wskazuje na potrzebę wzmacniania motywacji personelu do udziału w przedsięwzięciach programu i wprowadzania prozdrowotnych zmian w stylu życia, a jednocześnie kreowania atmosfery tolerancji i życzliwego wsparcia dla pracowników, którym zdrowe odżywianie lub/i aktywność fizyczna sprawiają kłopot. Optuje za organizowaniem działań na rzecz zdrowia personelu w ramach spójnego programu/projektu, a nie tylko okazjonalnych akcji. Omawia kwestię określania celów w programach promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w firmie w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań jej personelu. Wskazuje też na znaczenie bieżącego monitoringu działań i oceny ich efektów.


do góry