Word Art

Szanowni Państwo.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, Jak najwięcej powodów do uśmiechu, a jak najmniej trosk, zdrowia, radości oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Państwu za owocną i inspirującą współpracę. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy mieć możliwość kolejnych spotkań.

Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Rozwoj_Logo

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się publikacja pt. „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników” przygotowana pod redakcją Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Mamy nadzieję, że poruszane w niej zagadnienia okażą się przydatne w Państwa pracy zawodowej. Życzymy owocnej lektury!

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

EdukPracod_Logo

W dniach 11-12 grudnia br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawicieli innych organizacji zainteresowanych doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie podejmowania działań z zakresu zarządzania zdrowiem pracowników w różnym wieku.

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku, Mariusz Matycz (EmiTel)

Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm, Piotr Szukalski

Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii człowieka dojrzałego, Justyna Kliombka-Jarzyna

Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się, Eliza Goszczńska

Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego, Katarzyna Wojtaszczyk

Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu, Krzysztof Puchalski

Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska

Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy, Eliza Goszczyńska

Koncepcja promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski

Modelowe metodyki realizacji programów promocji zdrowia w firmach, Elżbieta Korzeniowska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy -szanse i zagrożenia, Jacek Pyżalski

Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu-wyniki badań, Elżbieta Korzeniowska

Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu, Elżbieta Korzeniowska

Word Art

Miło nam poinformować, że jest już dostępny film z referatem Krzysztofa Puchalskiego pt. „Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią”, który został wygłoszony na konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.
Wykład zawiera m.in. treści dotyczące podstawowych założeń promocji zdrowia w pracy (w kontekście różnych pokoleń pracowników), uwarunkowań zdrowia w firmie i zróżnicowanych obszarów działań w tym zakresie.

Film dostępny jest TUTAJ.

rapcsr_z-bialym-tlem

Miło nam poinformować, że informacje na temat konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” znalazły się w dodatku do Gazety Finansowej  pt. „Raport CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Zapraszamy do lektury: Raport CSR. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Patronat RaportCSR

gru
2017
10
rapcsr_z-bialym-tlem

Miło nam poinformować, że konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”, która będzie miała miejsce w dniach 11-12.12.2017 r. w Łodzi, w hotelu Ambasador Centrum została objęta patronatem medialnym portalu RaportCSR.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

W konferencji wezmą udział prelegenci z Uniwersytetu Łódzkiego, firmy HRP, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele firm, którzy zaprezentują programy prozdrowotne dla swoich pracowników.

EdukPracod_Logo

Miło nam poinformować, że pierwszy dzień naszej konferencji, dzięki transmisji online, będzie również dostępny w internecie.
Zapraszamy 11 grudnia br. od godziny 10.00 na naszą stronę (www.PracaNaZdrowie.pl) – tam znajdziecie Państwo okienko, w którym będzie można obejrzeć relację.
Zapraszamy!

Rozwoj_Logo

Dnia 29 listopada br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie promocji  zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Program konferencji obejmował:

1. Przedstawienie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji w zakładach pracy programów promocji aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się i profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu (w oparciu o ustalenia krajowych i zagranicznych ekspertów).

2. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przy wdrażaniu tego typu programów w zakładach pracy oraz sposobów i możliwości ich unikania i przezwyciężania.

3. Prezentację przez przedstawicieli wybranych zakładów pracy i ich doświadczeń związanych z realizacją takich programów.

Konferencja odbyła się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz portalu OdpowiedzialnyBiznes.pl

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Typowe błędy dotyczące organizacji i zarządzania zakładowym programem promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej oraz radzenie sobie z nimi

Działania zakładów pracy w Polsce w sferze promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu

Czy tylko edukacja. Sposoby wspierania prozdrowotnych zmian w odżywianiu się i aktywności fizycznej pracowników

Wyzwania związane z edukacją zdrowotną pracowników

Nadwaga i otyłość, niska aktywność fizyczna i błędy żywieniowe pracujących

Korzyści dla firm z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej

Program świadomego odżywiania w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

Rozwoj_Logo

Dnia 29 listopada br. miała miejsce konferencja dotycząca zarządzania zdrowiem pracowników w kontekście zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Wzięło w niej udział 109 przedstawicieli z firm z całej Polski. Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia.

Bardzo dziękujemy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz portalowi OdpowiedzialnyBiznes.pl za objęcie konferencji patronatem. Składamy również serdecznie podziękowania Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi za przekazanie nam materiałów informacyjnych na temat Łodzi i regionu, które mogliśmy wręczyć uczestnikom spotkania.

OdpBizPL-logo mini

Miło nam poinformować, że konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”, która będzie miała miejsce w dniach 11-12.12.2017 r. w Łodzi, w hotelu ambasador Centrum została objęta patronatem medialnym portalu odpowiedzialnybiznes.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

W konferencji wezmą udział prelegenci z Uniwersytetu Łódzkiego, firmy HRP, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele firm, którzy zaprezentują programy prozdrowotne dla swoich pracowników.

Ramowy program konferencji


do góry