Wielkość czcionki:

projekt

W listopadzie 2013 odbyła się piąta – ostatnia z cyklu konferencji szkoleniowych w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” kierowana do przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ponownego zapoznania się z tematyką programu oraz treścią materiałów szkoleniowych.

Uzależnienia – fakty, mity, stereotypy.

Czy zażywanie substancji psychoaktywnych to realny problem w zakładach pracy?

Co zyskuje firma, która profesjonalnie rozwiązuje problemy dotyczące konsumpcji substancji psychoaktywnych przez pracowników?

Jak w zakładzie pracy zrealizować program dotyczący profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych?

Jak skutecznie edukować pracowników na temat radzenia sobie z używaniem substancji psychoaktywnych?

Jak w miejscu pracy wykorzystywać nowe media w programach profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych?

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych?

Plakaty i broszury informacyjne dla pracowników oraz poradnik dla pracodawców znaleźć można TUTAJ.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry