Monografia okładka

Zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Rozdział pt. „Otyłość a środowisko pracy” przedstawia zagadnienie z medycznego punktu widzenia. Ukazuje, że otyłość jest chorobą przewlekłą o charakterze postępującym, bez tendencji do samoistnego ustępowania, natomiast z tendencją do nawrotów. Z kolei nadwaga jest stanem, który nieleczony z czasem przechodzi w chorobę. Pokazuje też, że w krajach rozwiniętych częstość zachorowań na otyłość zwiększyła się istotnie w czasie ostatnich 50 lat, a to znacząco wpływa na obniżenie produktywności. Przykładowo, w Anglii zaobserwowano, że rocznie otyłość jest przyczyną 18 milionów osobodni nieobecności w pracy, 30 000 zgonów i 40 000 utraconych osobolat pracy zawodowej. Jednocześnie wiele potencjalnych przyczyn otyłości i nadwagi wiąże się ze środowiskiem pracy. Są to zwłaszcza:

1) niekorzystny sposób odżywiania (wynikający m.in. z braku warunków do regularnych posiłków w miejscu pracy, długich godzin pracy, powodujących długie przerwy pomiędzy posiłkami i spożywanie największych posiłków wieczorem lub w nocy),

2) zmniejszona aktywność fizyczna w czasie wolnym (wynikająca m.in. z pracy zmianowej, pracy w nadgodzinach, stresu związanego z pracą, zmęczenia),

3)niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem generowanym w pracy (m.in. zajadanie, nadmierne spożycie alkoholu),

4) zaburzony sen (w efekcie m.in. nieregularnych i długich godzin pracy, stresu),

5) brak poczucia wsparcia społecznego i dyskryminacja w miejscu pracy osób z nadmierną masą ciała.

Wskazane zostały też realne korzyści (krótko- i długoterminowe), jakie może odnieść pracodawca z profilaktyki otyłości w zakładzie pracy, a także skuteczne działania, które może podjąć w tym celu.

Monografia okładka

Serdecznie zapraszamy do lektury książki pt. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

Pierwszy rozdział w tej książce zatytułowany „Zdrowie we współczesnym społeczeństwie” opisuje zdrowie tak, jak mogą je ujmować przedstawiciele zawodów
niemedycznych. Omawia procesy społeczne, które prowadzą do wzrostu znaczenia zdrowia, a także przemiany sposobów pojmowania zdrowia, zachodzące na przstrzeni minionych kilku dekad. Pokazuje złożoność tego pojęcia, jaka występuje w praktyce społecznej. Analizuje sposoby myślenia o zdrowiu rozpowszechnione
w świadomości społecznej, zwłaszcza wśród osób aktywnych zawodowo. Wskazuje te cechy i treści potocznego pojmowania zdrowia, które warto uwzględniać
w działaniach prozdrowotnych, w tym komunikacyjnych, adresowanych do pracowników firm.

Word Art

Szanowni Państwo.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, Jak najwięcej powodów do uśmiechu, a jak najmniej trosk, zdrowia, radości oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Państwu za owocną i inspirującą współpracę. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy mieć możliwość kolejnych spotkań.

Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Rozwoj_Logo

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się publikacja pt. „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników” przygotowana pod redakcją Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Mamy nadzieję, że poruszane w niej zagadnienia okażą się przydatne w Państwa pracy zawodowej. Życzymy owocnej lektury!

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

EdukPracod_Logo

W dniach 11-12 grudnia br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawicieli innych organizacji zainteresowanych doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie podejmowania działań z zakresu zarządzania zdrowiem pracowników w różnym wieku.

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku, Mariusz Matycz (EmiTel)

Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm, Piotr Szukalski

Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii człowieka dojrzałego, Justyna Kliombka-Jarzyna

Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się, Eliza Goszczńska

Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego, Katarzyna Wojtaszczyk

Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu, Krzysztof Puchalski

Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska

Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy, Eliza Goszczyńska

Koncepcja promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski

Modelowe metodyki realizacji programów promocji zdrowia w firmach, Elżbieta Korzeniowska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy -szanse i zagrożenia, Jacek Pyżalski

Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu-wyniki badań, Elżbieta Korzeniowska

Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu, Elżbieta Korzeniowska

Word Art

Miło nam poinformować, że jest już dostępny film z referatem Krzysztofa Puchalskiego pt. „Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią”, który został wygłoszony na konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.
Wykład zawiera m.in. treści dotyczące podstawowych założeń promocji zdrowia w pracy (w kontekście różnych pokoleń pracowników), uwarunkowań zdrowia w firmie i zróżnicowanych obszarów działań w tym zakresie.

Film dostępny jest TUTAJ.

rapcsr_z-bialym-tlem

Miło nam poinformować, że informacje na temat konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” znalazły się w dodatku do Gazety Finansowej  pt. „Raport CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Zapraszamy do lektury: Raport CSR. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Patronat RaportCSR

gru
2017
10
rapcsr_z-bialym-tlem

Miło nam poinformować, że konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”, która będzie miała miejsce w dniach 11-12.12.2017 r. w Łodzi, w hotelu Ambasador Centrum została objęta patronatem medialnym portalu RaportCSR.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

W konferencji wezmą udział prelegenci z Uniwersytetu Łódzkiego, firmy HRP, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele firm, którzy zaprezentują programy prozdrowotne dla swoich pracowników.

EdukPracod_Logo

Miło nam poinformować, że pierwszy dzień naszej konferencji, dzięki transmisji online, będzie również dostępny w internecie.
Zapraszamy 11 grudnia br. od godziny 10.00 na naszą stronę (www.PracaNaZdrowie.pl) – tam znajdziecie Państwo okienko, w którym będzie można obejrzeć relację.
Zapraszamy!

Rozwoj_Logo

Dnia 29 listopada br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie promocji  zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Program konferencji obejmował:

1. Przedstawienie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji w zakładach pracy programów promocji aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się i profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu (w oparciu o ustalenia krajowych i zagranicznych ekspertów).

2. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przy wdrażaniu tego typu programów w zakładach pracy oraz sposobów i możliwości ich unikania i przezwyciężania.

3. Prezentację przez przedstawicieli wybranych zakładów pracy i ich doświadczeń związanych z realizacją takich programów.

Konferencja odbyła się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz portalu OdpowiedzialnyBiznes.pl

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Typowe błędy dotyczące organizacji i zarządzania zakładowym programem promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej oraz radzenie sobie z nimi

Działania zakładów pracy w Polsce w sferze promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej personelu

Czy tylko edukacja. Sposoby wspierania prozdrowotnych zmian w odżywianiu się i aktywności fizycznej pracowników

Wyzwania związane z edukacją zdrowotną pracowników

Nadwaga i otyłość, niska aktywność fizyczna i błędy żywieniowe pracujących

Korzyści dla firm z promocji zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej

Program świadomego odżywiania w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma


do góry