Wielkość czcionki:

EdukPracod_Logo

W dniach 11-12 grudnia br. miała miejsce konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników i została sfinansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawicieli innych organizacji zainteresowanych doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie podejmowania działań z zakresu zarządzania zdrowiem pracowników w różnym wieku.

Poniżej udostępniamy prezentacje poszczególnych prelegentów.

Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku, Mariusz Matycz (EmiTel)

Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm, Piotr Szukalski

Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii człowieka dojrzałego, Justyna Kliombka-Jarzyna

Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się, Eliza Goszczńska

Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego, Katarzyna Wojtaszczyk

Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu, Krzysztof Puchalski

Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska

Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy, Eliza Goszczyńska

Koncepcja promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski

Modelowe metodyki realizacji programów promocji zdrowia w firmach, Elżbieta Korzeniowska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy -szanse i zagrożenia, Jacek Pyżalski

Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu-wyniki badań, Elżbieta Korzeniowska

Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu, Elżbieta Korzeniowska


do góry