Wielkość czcionki:

projekt

W dniach 19-20 marca 2013 r., w Łodzi Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zrealizowało szkolenie dla przedstawicieli instytucji współpracujących przy realizacji projektu z całego kraju. Szkolenie odbyło się w ramach projektu pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Wzięło w nim udział ponad 30 Liderów Lokalnych Programu Promocji Zdrowia, realizujących działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród pracowników.

Program szkolenia obejmował tematykę edukacji i promocji zdrowia w miejscu pracy oraz przygotowania, realizacji i ewaluacji programów dotyczących tej problematyki. W czasie szkolenia omówiono również rolę i zadania osób koordynujących tego rodzaju działania oraz znaczenie Liderów Lokalnych. Wiele czasu poświęcono kwestii metodyki realizacji programów ograniczających konsumpcję tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród pracowników.

Szkolenie obejmowało następujące tematy:
1.    Skala zjawiska palenia papierosów w Polsce, mgr Kamila Knol-Michałowska
2.    Strategie zwalczania palenia tytoniu. Psychologiczne metody odzwyczajania od palenia w miejscu pracy,  mgr Elżbieta Sońta
3.    Skala zjawiska spożywania alkoholu w Polsce, mgr Alicja Petrykowska
4.    Problem alkoholowy – rozpoznanie, charakterystyka, możliwości interwencji w miejscu pracy, mgr Piotr Pankonin
5.    Rozwiązania prawne w Polsce w zakresie radzenia sobie przez pracodawcę z nietrzeźwością pracowników, mgr Eliza Goszczyńska
6.    Jak rozmawiać o problemie stosowania leków bez zalecenia lekarza?, dr Agnieszka Pisarska
7.    Cele, struktura i organizacja „Programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w skali kraju, dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
8.    Założenia i sposoby realizacji programu w poszczególnych zakładach pracy – minimalny zakres wdrożenia (edukacja zdrowotna i audyt) oraz działania komplementarne (zmiany społeczno-organizacyjne), dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
9.    Korzyści dla zakładu pracy wdrażającego program i sposoby motywowania pracodawców (kadry menedżerskiej) do podjęcia wdrożenia, dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
10.    Metody, organizacja i uwarunkowania skutecznej edukacji zdrowotnej w zakładzie pracy, dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
11.    Działania zakładu pracy na rzecz redukcji palenia tytoniu – modele polityki miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego i sposoby jej wdrażania, dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
12.    Działania zakładu pracy na rzecz ograniczenia picia alkoholu – modele rozwiązywania problemu, dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
13.    Zadania zewnętrznego lidera wspierającego program w zakładzie pracy – zasady i harmonogram współdziałania z firmami i koordynatorem projektu, dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry