Wielkość czcionki:

Firma promująca zdrowie – sukces pracowników i pracodawcy

W HILTI zauważyliśmy, że zadowoleni pracownicy to synonim wzrostu zadowolenia klientów i wzrostowego trendu w rentowności. Stosując rozwiązania w obszarze kultury firmy i promocji zdrowia w miejscu pracy mogliśmy w trwały sposób zwiększyć poziom satysfakcji naszych pracowników.
Hartwig Eugster,
kierownik fabryki, HILTI, Austria

Dla klientów i opinii publicznej coraz ważniejszym staje się by sukces ekonomiczny budowany był w oparciu o odpowiedzialność społeczną.
W Stora Enso zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy i kultura firmy oparta na partnerstwie są zasadniczymi elementami naszej polityki rozwoju zasobów ludzkich przyczyniającymi się do osiągania celów przedsiębiorstwa.
dr Paavo Jäppinen,
viceprezes, Stora Enso, Finlandia

Przez promowanie zdrowia i dobrostanu w pracy wzorcowe zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy stymuluje także motywację i kreatywność.
Kirsti Vandraas,
dyrektor działu badań i rozwoju ergonomii, HĹG, Norwegia

Promocja zdrowia jest najbardziej odpowiednim podejściem by z powodzeniem odpowiedzieć na różnorodne wyzwania przyszłości, w której musimy zmierzyć się z problemem starzejącej się siły roboczej. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do administracji publicznej, gdzie w porównaniu do innych branż, występują w dużej proporcji pracownicy starsi wiekiem.
dr Egmont Baumann,
kierownik Departamentu Zarządzania Zdrowiem, Urząd Miasta Dortmund, Niemcy

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, na których szczęśliwy powrót do domów czekają rodziny, są dla nas ważniejsze niż produkcja. Zdrowy pracownik, to zdrowa organizacja. Dlatego przywiązujemy bardzo dużą wagę do budowania bezpiecznych miejsc pracy i promocji zdrowia w miejscu pracy.
Marek Darecki,
prezes zarządu WSK “PZL-Rzeszów” S.A. Polska

Coraz bardziej konkurencyjny rynek pracy, kultura “pośpiechu”, i czasami, nierealistyczne lub akceptowane bez zastanowienia terminy zagrażają zarówno jakości pracy w krótkim okresie jak trwałości rozwoju. Promocja zdrowia w miejscu pracy stanowi część naszych wysiłków mających na celu odniesienie się do czynników organizacyjnych powodujących duży stres. Wpływa to korzystnie na firmę i jej pracowników  jest to klasyczna sytuacja “wygrana-wygrana”.
Susan Cruse, kierownik działu zarządzania zdrowiem pracowników,
GlaxoSmithKline, Wielka Brytania

Działania promocyjne podjęliśmy ze względu na zdrowie pracownika, ale też w trosce o dobry wizerunek firmy i ze względu na naszych klientów.
Wiesław Szurmiej, dyrektor ds. pracowniczych i administracyjnych,
Koncern Energetyczny Energia S.A. w Toruniu, Polska

W krajach wstępujących do UE, w których warunki pracy są większym wyzwaniem niż w “starej” Europie tworzenie konkurencyjnej gospodarki wymaga naprawdę zdrowych firm. Promocja zdrowia w miejscu pracy jest podejściem zapewniającym osiągnięcie tego celu.
Bojidar Danev,
przewodniczący Związku Przemysłu Bułgarskiego, Bułgaria

W pełni rozwinięta promocja zdrowia w miejscu pracy daje przewagę konkurencyjną. Badania ekonomiczne pokazały, że każde 1€ zainwestowane w utrzymywanie zdolności do pracy przynosi zysk od 4€ do 6€ we wzroście produktywności.
Markku Letho, sekretarz stanu,
Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia, Finlandia

Jeśli coś ma negatywny wpływ na dobrostan pracowników, będzie to miało także zły wpływ na firmę i vice versa. Firma jest jedynie tak zdrowa i zdolna do osiągnięć jak jej pracownicy.
dr Peter Hartz, członek zarządu odpowiedzialny za zasoby ludzkie,
Volkswagen AG, Niemcy

Pracownicy to nasze najważniejsze narzędzie produkcji.
Vierveijzer, dyrektor działu zasobów ludzkich,
Szpital Waterland Purmerend, Holandia


do góry