Wielkość czcionki:

O Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Jesteśmy czołowym w kraju ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonujemy od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie, pedagodzy oraz specjalista zdrowia publicznego. Korzystamy również z bogatego zaplecza naukowego innych działów Instytutu. W swoim dorobku posiadamy projekty sfinansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych oraz wykonane w ramach Strategicznych Programów Rządowych.

Pozyskiwanie środków w skali Unii Europejskiej na rzecz minimalizowania zapóźnień w ramach rozwoju promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce odwołuje się do:

  • systematycznego udziału Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w  projektach krajowych i międzynarodowych (jako partner i jako koordynator)
  • aktywnej współpracy z międzynarodowymi organizacjami:

a) ENWHP – European Notwork for Workplace Health Promotion (Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy)
http://www.enwhp.org/

b) NDPHS-The Nordern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (Partnerstwo Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej)
http://www.ndphs.org/?language,Polski,speeches,2007

c) BSN – The Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (Strona dziesięciu państw nadbałtyckich promująca zdrowie i bezpieczeństwo pracowników)
http://www.balticseaosh.net/

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy systematycznie bierze udział w projektach krajowych i +międzynarodowych zarówno jako uczestnik jaki i ich koordynator. Wśród realizowanych projektów są inicjatywy dotyczące tradycyjnie pojmowanej promocji zdrowia jak te odnoszące się do niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu czy narkotyków w miejscu pracy, dotyczące nałogowego palenia papierosów, jak i te które odwołują się do psychicznego funkcjonowania człowieka.

W 2001 w uznaniu wkładu naszego Centrum w rozwój koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce zostaliśmy przyjęci do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (EN WHP). Jednocześnie staliśmy się wyłącznym reprezentantem EN WHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe. Projekty realizowane w ramach Sieci finansowane są ze środków Komisji Europejskiej.

  • Badamy i analizujemy uwarunkowania, przebieg i efekty procesów promocji zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych i przedsiębiorstw,
  • popularyzujemy koncepcje promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowujemy strategie jej rozwoju,
  • szkolimy specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach i innych środowiskach społecznych,
  • opracowujemy, wdrażamy i konsultujemy programy promocji zdrowia dla przedsiębiorstw organizacji i środowisk lokalnych,
  • tworzymy strategię działania, animujemy i  koordynujemy funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,
  • prowadzimy badania dotyczące uwarunkowań i  stanu zachowań zdrowotnych populacji

Nagroda WHO

W uznaniu dorobku naukowego dotyczącego promocji zdrowia pracujących WHO przyznało zespołowi Centrum nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbyło się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie.

Jury doceniło, że Centrum jest jedyną instytucją badawczą i wdrożeniową, która od początku lat 90. minionego stulecia w sposób kompleksowy i systematyczny bada i analizuje stan oraz uwarunkowania promocji zdrowia populacji pracujących w Polsce oraz przekłada wyniki tych badań na potrzeby wdrożeń.


do góry