Wielkość czcionki:

O konkursie

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi organizuje konkurs dla zakładów pracy uczestniczących w projekcie pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie firm – liderów we wprowadzaniu w swoich środowiskach pracy dobrych praktyk na rzecz zdrowia pracowników w zakresie ograniczania konsumpcji substancji psychoaktywnych.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

W konkursie przewidziano możliwość uzyskania przez zainteresowane zakłady pracy jednego z dwóch następujących wyróżnień:

  1. Dyplomu za przeciwdziałanie używaniu przez pracowników tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających,
  2. Tytułu „Lidera działań na rzecz zdrowia pracowników” oraz certyfikatu za wdrożenie dobrej praktyki w zakresie używania przez pracowników tytoniu, alkoholu i innych substancji uzależniających.

Konkurs trwać będzie od 1 maja 2014 do 15 października 2014 roku. Oficjalne wręczenie dyplomów oraz certyfikatów przedstawicielom wyróżnionych zakładów pracy nastąpi w trakcie konferencji podsumowujących projekt w IV kwartale 2014 r., które odbędą się w 5 miastach na terenie całego kraju. Wyróżnione zakłady pracy mogą skorzystać z możliwości zaprezentowania swoich dokonań w ramach ww. konferencji.

Formularz zgłoszeniowy


Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry