Wielkość czcionki:

Infografiki

Uczestnicy Projektu

Działania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu pracy w ramach Projektu

Działania firm podejmowane w ramach Projektu

Promocja zdrowia jako strategia polityki zdrowotnej w firmie – lista działań

PapierosySubstancje psychoaktywne w firmach – wynikiZainteresowanie firm skalą zjawiska palenia tytoniu przez pracowników i jego konsekwencjami
Motywy podejmowania przez firmę działań dotyczących palenia tytoniu
Regulacje dotyczące palenia tytoniu obowiązujące w firmach
Sposoby wprowadzenia regulacji dotyczących palenia tytoniu

Respektowanie uregulowań dotyczących palenia tytoniu przez personel i ich egzekwowanie przez kadręDziałania firm na rzecz ograniczania palenia tytoniu – działania edukacyjne
Działania firm na rzecz ograniczania palenia tytoniu – działania wspierające
Działania firm na rzecz ograniczania palenia tytoniu – działania dyscyplinujące

Wybrane substancje zawarte w dymie tytoniowym

Papierosy – fakty i mity cz. 1

Papierosy – fakty i mity cz. 2

Papierosy – fakty i mity cz.3

Papierosy – fakty i mity cz. 4

Dym tytoniowy a substancje w miejscu pracy

Korzyści z rzucenia palenia

Wybrane metody rzucania palenia cz. 1

Wybrane metody rzucania palenia cz. 2

Palenie papierosów a ciąża

Tematy dotyczące palenia tytoniu, w których ciężarne czują się zdezorientowane

Znajdowane przez kobiety wypowiedzi na temat treściowo wykluczających się przekazów edukacyjnych

Pytania zadawane przez kobiety na temat szkodliwości palenia papierosów w ciąży

Podejmowane przez ciężarne szczegółowe kwestie dotyczące rzucania papierosów w ciąży

Tematy dyskusji, w których forumowiczki wymieniają się sprzecznymi informacjami, z którymi się spotykały

Jakiego wsparcia szukały na forach palące ciężarne

Czego dotyczyły poszukiwania w zakresie wsparcia emocjonalnego

Czego dotyczyły poszukiwania w zakresie wsparcia informacyjnego

Czego dotyczyły poszukiwania w zakresie wsparcia instrumentalnego

Obszary wsparcia emocjonalnego – chęć rzucenia palenia z uwagi na ciążę oraz potrzeby radzenia sobie z trudnościami z tym związanymi

Obszary wsparcia emocjonalnego – obawy dotyczące skutków palenia w czasie ciąży dla dziecka

Obszary wsparcia emocjonalnego – potrzeba upewnienia się, że dziecko rozwija się prawidłowo w sytuacji, gdy kobieta nie będąc świadoma, że jest w ciąży, paliła papierosy

Obszary wsparcia emocjonalnego – wyrzuty sumienia towarzyszące ciężarnej, która zrywa z nałogiem

Obszary wsparcia emocjonalnego – poszukiwania innych forumowiczek do wspólnego rzucenia palenia

Obszary wsparcia emocjonalnego – chęć uzyskania poczucia, że nie są same z problemem uzależnienia od nikotyny

Obszary wsparcia informacyjnego – konsekwencje palenia papierosów w ciąży

Obszary wsparcia informacyjnego – czynniki ułatwiające rezygnację z palenia tytoniu w ciąży

Obszary wsparcia informacyjnego – przyczyny sięgania po papierosy w ciąży

Obszary wsparcia informacyjnego- plany (nie)palenia po urodzeniu dziecka

Obszary wsparcia informacyjnego – negatywne skutki rzucania palenia w ciąży

Obszary wsparcia instrumentalnego – poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nałogiem w ciąży

Obszary wsparcia instrumentalnego – stopniowe/natychmiastowe zerwanie z nałogiem

Obszary wsparcia instrumentalnego – etap ciąży, w którym należy rzucić palenie

Obszary wsparcia instrumentalnego – motywy skłaniające do zerwania z nałogiem

Obszary wsparcia instrumentalnego – radzenie sobie z pokusą zapalenia papierosa

Obszary wsparcia instrumentalnego – metody rzucania palenia

Najczęściej zadawane pytania oraz zagadnienia wzbudzające najwięcej wątpliwości dotyczące konsekwencji palenia tytoniu w ciąży

Najczęściej zadawane pytania oraz kwestie wzbudzające najwięcej wątpliwości na temat rzucania palenia w ciąży

Najczęściej zadawane pytania oraz kwestie wzbudzające najwięcej wątpliwości dotyczące niezgodnych z wiedzą naukową racjonalizacji dla kontynuowania palenia tytoniu

Alkohol

Wiedza firm na temat skali zjawiska konsumpcji alkoholu przez pracowników i jego konsekwencji dla zakładu pracyKompetencje personelu firm w zakresie wdrażania polityk i programów antyalkoholowych w zakładzie pracy
Wdrożenie w firmach regulacji dotyczących picia alkoholu, wynikających z prawa krajowego
Konsultacje z personelem działań firmy dotyczących alkoholu

Egzekwowanie przez kadrę przestrzegania obowiązujących w firmie uregulowań dotyczących konsumpcji alkoholu
Działania firm na rzecz ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu wśród personelu – działania wspierające
Działania firm na rzecz ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu wśród personelu – działania edukacyjne
Spożywanie alkoholu a zażywanie leków

Spożywanie alkoholu w ciąży

Inne substancje psychoaktywne

Działania firm w zakresie innych substancji psychoaktywnych
Grupy narkotyków i sposób ich działania cz. 1

Grupy narkotyków i sposób ich działania cz. 2

Sygnały mogące świadczyć o uzależnieniu od narkotyków

Sposoby leczenia uzależnienia od narkotyków

Zagrożenia związane z zażywaniem leków dostępnych bez recepty

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry