Wielkość czcionki:

Testy wiedzy

Niniejsze testy mogą zostać wykorzystane do oceny przyrostu wiedzy na temat substancji psychoaktywnych wynikającego z zapoznania się z broszurami informacyjnymi przygotowanymi w ramach Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Testy te mogą zostać wykorzystane indywidualnie przez pracowników, którzy chcą samodzielnie sprawdzić stan swojej wiedzy. Mogą być również wykorzystywane przez osoby prowadzące szkolenia dla pracowników w oparciu o wspomniane wcześniej broszury edukacyjne. Jedną z możliwości ich wykorzystania jest udostępnienie uczestnikom szkolenia testów przed i po takim szkoleniu, by mogli samodzielnie ocenić na ile ich stan wiedzy się zmienił.

Test sprawdzający wiedzę na temat alkoholu
Test sprawdzający wiedzę na temat papierosów


Test sprawdzający wiedzę na temat elektronicznych papierosów
Test sprawdzający wiedzę na temat płodowego zespołu alkoholowego (FAS)
Test sprawdzający wiedzę na temat leków
Test sprawdzający wiedzę na temat narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Test sprawdzający wiedza na temat metod rzucania palenia
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


do góry