Wielkość czcionki:

Stworzenie Europejskiego Raportu nt. zdrowia w pracy oraz ustanowienie mechanizmów dla upowszechniania i współpracy w krajach wchodzących i kandydujących do UE – Development of a European Work-Related Health Report and Establishment Of Mechanisms for Dissemination and Co-operation in the Acceding and Candidate Countries (WORKHEALTH II)

Finansowanie – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2006)

Koordynator – BKK, Niemcy

Cele:

  • zwiększenie wiedzy na temat zdrowia w powiązaniu z pracą w Europie poprzez zebranie i analizę dostępnych danych opartych o odpowiednie wskaźniki wybrane w ramach projektu WORKHEALTH oraz poprzez zwiększenie możliwości użycia danych z obszaru ubezpieczeń społecznych w Europejskim systemie monitoringu zdrowotnego. Ponadto nacisk położono na odpowiednią interpretację dostępnych danych w kontekście warunków społecznych, i innych czynników specyficznych dla poszczególnych Państw Członkowskich UE.
  • opracowanie rekomendacji dla wspierania procesu poszerzania UE w opisywanym obszarze (broszura w jęz. polskim)


do góry