Wielkość czcionki:

Rozwijanie struktur dla upowszechniania wzorów dobrej praktyki w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w krajach przystępujących i kandydujących do UE – Development Of Structures For Dissemination Of Good Practice In The Field Of Workplace Health Promotion In The Acceding And The Applicant Countries (Dragon Fly)

Finansowanie -Program: Zdrowie Publiczne (2005-2006)

Koordynator – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Polska

Cel:

  • włączenie nowych oraz kandydujących państw członkowskich do UE do mechanizmów współpracy w obszarze pzwmp, w ramach ENWHP, a tym samym zmniejszenie zróżnicowania w dostępie do zdrowia w miejscu pracy między starymi i nowymi państwami członkowskimi.

Szczegółowe cele projektu obejmowały:

  • ustanowienie Narodowych Biur Kontaktowych Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w 7 państwach członkowskich i kandydujących
  • analizę bieżącej sytuacji w zakresie polityki, strategii i działań praktycznych w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w 12 nowych państwach członkowskich i kandydujących
  • doskonalenie sposobów upowszechniania promocji zdrowia w miejscu pracy w nowych państwach poprzez korzystanie z doświadczeń wcześniejszych inicjatyw Europejskiej Sieci oraz rozwijanie i wspieranie odpowiedniej infrastruktury dla tego celu.


do góry