Wielkość czcionki:

Rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu w miejscu pracy – European Workplace and Alcohol (EWA)

Finansowanie – Program: Zdrowie Publiczne (2010-2013)

Koordynator – Department of Health of the Government of Catalonia

Cel główny:

  • Rozwijanie efektywnych metod angażujących miejsca pracy oraz kadrę kierowniczą do podnoszenia świadomości pracowników do wprowadzenia zmian systemowych i indywidualnych mających na celu doprowadzenie do bezpieczniejszego stylu konsumpcji alkoholu.

Cele szczegółowe:

  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zdrowego stylu życia
  • informowanie pracodawców o sposobach wspierania pracowników w prowadzenia zdrowego stylu życia w miejscu pracy i poza nią
  • zachęcanie pracowników do zmiany zachowań w celu poprawy stanu zdrowia

EWA (European Workplace and Alcohol – Rozwiązywanie problemów z piciem alkoholu w miejscu pracy) jest 2,5 letnim projektem (Styczeń 2011-Czerwiec 2013). Projekt koordynowany jest przez rząd Katalonii (GENCAT).  Produktami w projekcie będą m.in. szeroko zakrojony przegląd dobrych praktyk dotyczących interwencji anty-alkoholowych w miejscu pracy, oparty na tej podstawie modelowy program interwencji i jej implementacja (w każdym z krajów partnerskich wdrożenie ma dotyczyć 5 środowisk pracy i objąć przynajmniej 750 pracowników. IMP w Łodzi współpracuje w tej mierze z PARPA, która jest drugim reprezentantem Polski w tym projekcie).

W 2011 roku w ramach projektu EWA (European Workplace and Alcohol) Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy prowadziło bądź uczestniczyło w  następujących działaniach:

  • Identyfikacja przykładu dobrej praktyki ilustrującego przeprowadzoną w Polsce interwencję antyalkoholową w miejscu pracy (termin do 30.06.2011) i opracowanie studium przypadku w przedmiotowym zakresie wraz z opracowaniem czynników sukcesu oraz przeszkód w ramach wspomnianej interwencji,  przetłumaczenie studium na język angielski i przedstawienie go na spotkaniu w Manchesterze we wrześniu 2011
  • Na tej podstawie zostanie przygotowany z udziałem KCPZwMP raport, będący przeglądem dobrych praktyk oraz opracowanie stosownej metodologii dla stworzenia planu modelowej interwencji w krajach zaangażowanych w projekt. Interwencja ta zostanie przeprowadzona w 2012 roku.

Więcej na temat projektu znaleźć można na stronie: www.eurocare.org oraz www.projektewa.eu.

W ramach projektu powstał folder informacyjny oraz trzy newslettery: Styczeń 2012, Lipiec 2012, Grudzień 2013.

Podsumowaniem projektu są również dokumenty opracowane na podstawie doświadczeń płynących ze zrealizowanych w miejscu pracy wdrożeń anty-alkoholowych, w kilkunastu europejskich krajach m.in. w Polsce:

Wskazówki do realizacji programów pracowniczych dotyczących problemów alkoholowych w środowisku pracy

oraz

Kluczowe wyniki, wnioski i zalecenia dotyczące polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w miejscu pracy


do góry