Wielkość czcionki:

Profilaktyka otyłości w miejscu pracy – Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace (GPOW)

Koordynator: Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health – PROLEPSIS, Grecja

Projekt jest odpowiedzią na jeden ze współczesnych problemów zdrowia publicznego w Europie, tj. rosnący odsetek osób z nadmierną masą ciała. Społeczne, środowiskowe oraz indywidualne czynniki – w tym zlokalizowane w miejscu pracy – mają wpływ na to zjawisko. Zakłady pracy, w których połowa globalnej populacji spędza jedną czwartą swojego życia, mogą mieć wpływ na kształtowanie zachowań zdrowotnych pracujących (w tym w zakresie diety oraz aktywności fizycznej), stąd mogą sprzyjać inicjowaniu i/lub potęgowaniu problemów z nadmierną masą ciała, jak również mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracujących z nadwagą/ otyłością.
W związku z tym projekt miał na celu ocenę potrzeb, polityk i praktyk w różnorodnych krajach Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania nadmiernej masie ciała wśród populacji pracujących oraz identyfikację z jednej strony czynników zlokalizowanych w miejscu pracy sprzyjających rozwojowi nadwagi/otyłości osób pracujących, a z drugiej strony zawodów, w których nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w firmie (np. wypadków przy pracy). Na tej podstawie przygotowano praktyczne wskazówki w formie publikacji oraz przeprowadzono warsztat na Cyprze dot. realizacji tego typu działań.

Cel ogólny:

  • ocena potrzeb, polityk i praktyk w różnorodnych krajach Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania nadmiernej masie ciała wśród populacji pracujących oraz identyfikacja z jednej strony czynników zlokalizowanych w miejscu pracy sprzyjających rozwojowi nadwagi/otyłości osób pracujących, a z drugiej strony zawodów, w których nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w firmie (np. wypadków przy pracy).

Cel szczegółowy:

  • przygotowanie praktycznych wskazówek w formie publikacji nt. realizacji programów zdrowego odżywiania w miejscu pracy

Więcej na stronie: http://www.gpow.eu/


do góry