Wielkość czcionki:

Zdrowie w pracy w starzejącej się Europie – Healthy work in an ageing Europe

Finansowanie – Program: Zdrowie Publiczne (2004 – 2005)

Koordynator – Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, Austria

Cele projektu:

  • zebranie i analiza:

a) danych i wskaźników dotyczących wpływu starzenia się społeczeństwa i siły roboczej na zdrowie publiczne w Europie. Stworzenie raportu na temat starzejącej się siły roboczej i społeczeństwa Europy,

b) informacji nt. istniejących praktyk, strategii i polityki nakierowanej na poprawę stanu zdrowia oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu poprzez oddziaływanie na odpowiednie determinanty zdrowia w starzejącej się sile roboczej Europy

  • przygotowanie nowego ciała doradczego (working party) w obszarze informacji zdrowotnej i pracy oraz powołanie go w celu prowadzenia działań i monitoringu zagadnień związanych ze zdrowiem i pracą
  • sporządzenie raportu i publikacji nt. sytuacji starzejącej się siły roboczej w Europie

ENWHP-Ageing Europe

Leave a Reply


do góry