Wielkość czcionki:

Promocja zdrowia psychicznego – podręczniki – Mental Health Promotion Handbooks (MHP Hands)

Finansowanie – Program Zdrowie Publiczne (2010 – 2013)

Koordynator – irlandzkie centrum badawczo–konsultingowe Work Research Centre Limited – WRC

Celem promocji zdrowia psychicznego jest kształtowanie pozytywnego zdrowia psychicznego poprzez dążenie do poprawy kondycji i dobrostanu psychicznego jednostek, podniesienie ich kompetencji w radzeniu sobie z trudnościami i wzmacnianie odporności psychicznej. Cel ten realizowany jest również poprzez kształtowanie otoczenia i warunków życia w taki sposób, by stanowiło dla jednostki wsparcie.

Promocja zdrowia psychicznego:

  • skupia się na dążeniu do dobrostanu jednostki,
  • adresowana jest do całej populacji,
  • oddziaływuje na determinanty zdrowia,
  • oddziaływuje na czynniki chroniące,
  • wykorzystuje strategie pozamedyczne,
  • pobudza zdolności jednostek,
  • działa interdyscyplinarnie angażując instytucje z obszaru działalności społecznej
    i zdrowotnej, w tym również podmioty świadczące usługi medyczne.

Głównym celem projektu jest przygotowanie podręczników dla praktyków zajmujących się promocją zdrowia psychicznego w trzech siedliskach: miejscu pracy, szkole i ośrodkach świadczących opiekę dla osób starszych.

Podręczniki skierowane są do osób, które chcą realizować działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego w jednym z trzech wymienionych miejsc np. nauczycieli, menedżerów zakładów pracy czy opiekunów osób starszych. W podręcznikach zawarte są przydatne informacje, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, potrzebne do przygotowania i realizacji tego rodzaju działań.  Oprócz metodyki i wskazówek, w jaki sposób należy realizować tego typu działania w podręcznikach znajdują się narzędzia gotowe do wykorzystania przy ich realizacji.

Informacje na temat zawartości poszczególnych podręczników znajdują się w broszurach informacyjnych:

Pełne informacje na temat przygotowanych w ramach projektu podręczników znajdują się TUTAJ.

Podręcznik „Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej” w pełnej wersji dostępny jest bezpłatnie .

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.mentalhealthpromotion.net

W ramach projektu powstał plakat oraz broszura informacyjna dotyczące celów i założeń projektu.


do góry