Wielkość czcionki:

Finansowanie – Regionalne Centrum Polityki Społecznej (2015)

Koordynator – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Głównym celem badań jest rozpoznanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 8-16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością kształconymi w ramach szkolnictwa specjalnego w województwie łódzkim.

Cel ten będzie realizowano poprzez szeroko zakrojonych badania ilościowe i jakościowe rodziców z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do szkół specjalnych województwa łódzkiego.

Próba badania kwestionariuszowego obejmie 322 rodziców i 359 dzieci uczęszczających do 24 gimnazjów specjalnych i 24 szkół podstawowych specjalnych. Dodatkowo w celu uzyskania pogłębionych informacji przeprowadzone zostanie blisko 100 wywiadów z rodzicami oraz prawie 70 wywiadów z dziećmi z niepełnosprawnością.


do góry