Wielkość czcionki:

npz logo

W listopadzie 2016 roku w ramach Narodowego Programu Zdrowia rozpoczęliśmy realizację Projektu mającego na celu ograniczanie występowania nadwagi i otyłości wśród pracowników. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

Adresatami Projektu są:

• Pracodawcy, ponieważ to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.
• Kadra zarządzająca szeroko pojętym zdrowiem w firmach w tym przede wszystkim menadżerowie, profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR), specjaliści zaangażowani w firmie w działania z zakresu CSR oraz organizacje zrzeszające te grupy zawodowe.
• Reprezentanci organizacji pracowniczych (związków zawodowych).
• Profesjonaliści służby medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

1. Przygotowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej skierowanych do pracodawców, kadry menedżerskiej zakładów pracy, organizacji pracowniczych, zrzeszających pracodawców, profesjonalistów służb medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej na temat implementacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się w zakładach pracy.

3. Opracowanie i upowszechnienie w grupach docelowych monografii prezentującej wzory dobrej praktyki, modelowe zasady realizacji, uwarunkowania implementacji oraz uzasadnienia dla wdrażania programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w zakładach pracy.

4. Bieżący monitoring i konsultowanie aktywności zakładów pracy wdrażających polityki, programy i działania dotyczące promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej wśród personelu.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2017 roku.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020


do góry