Wielkość czcionki:

npz logo

W listopadzie 2016 roku w ramach Narodowego Programu Zdrowia rozpoczęliśmy realizację Projektu mającego na celu ograniczanie występowania nadwagi i otyłości wśród pracowników. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy. Poniżej prezentujemy działania zrealizowane w ramach pierwszej edycji wraz z opracowanymi w jego ramach materiałami szkoleniowymi.

Prezentacja dotycząca tegorocznej edycji znajduje się TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w tegorocznej edycji projektu można przesyłać na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy NPZ 2018

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 42 6314 685.

Adresatami Projektu są:

• Pracodawcy, ponieważ to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.
• Kadra zarządzająca szeroko pojętym zdrowiem w firmach w tym przede wszystkim menadżerowie, profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR), specjaliści zaangażowani w firmie w działania z zakresu CSR oraz organizacje zrzeszające te grupy zawodowe.
• Reprezentanci organizacji pracowniczych (związków zawodowych).
• Profesjonaliści służby medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach Projektu w 2017 roku zrealizowano następujące działania:

1. Przygotowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej skierowanych do pracodawców, kadry menedżerskiej zakładów pracy, organizacji pracowniczych, zrzeszających pracodawców, profesjonalistów służb medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej na temat implementacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się w zakładach pracy.
3. Opracowanie i upowszechnienie w grupach docelowych monografii prezentującej wzory dobrej praktyki, modelowe zasady realizacji, uwarunkowania implementacji oraz uzasadnienia dla wdrażania programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w zakładach pracy.
4. Bieżący monitoring i konsultowanie aktywności zakładów pracy wdrażających polityki, programy i działania dotyczące promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej wśród personelu.

Udział firmy w projekcie daje możliwość bezpłatnego:

- dostępu do wiedzy ekspertów z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy – w formie bezpośrednich konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń, a także najnowszych publikacji, materiałów online itp.
- przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy i korzystania z wiedzy i doświadczeń firm realizujących już działania/programy/strategie promocji zdrowia oraz nawiązania współpracy pomiędzy wieloma takimi firmami
- promowania działań prozdrowotnych firmy, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

Konsultacje, które oferujemy służą temu, by korzystająca z nich firma mogła m.in.:

-  poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
-  uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy (nie popełniać błędów)
-  lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
-  podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
-  zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
-  bardziej dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
-  doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
-  wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Materiały edukacyjne opracowane w ramach Projektu:

MONOGRAFIA

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jak firma może pomóc pracownikom w zdrowym odżywianiu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała

Jak zakład pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu

Korzyści dla firmy z wdrożenia programu promocji zdrowia

Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy

Materiały te są również dostępne w formacie epub i mobi: EBOOK

VIDEOKLIPY


Dwa videoklipy przygotowane w ramach projektu pt. „Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników” oraz „Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy” dostępne są TUTAJ.

PREZENTACJE Z KONFERENCJI


Prezentacje z konferencji dostępne są TUTAJ.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020


do góry