Wielkość czcionki:

Przełożenie rekomendacji lizbońskich na program e-learning dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracujących – Translating Lisbon recommendations into an e-learning program for Occupational Safety & Health Specialists – Workplace Health Promotion as a mean for reaching enhanced competitiveness (ELWHP)

Finansowanie – Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme (2007-2009)

Koordynator: ROMTENS Foundation, Rumunia

Cel:

  • doskonalenie kwalifikacji specjalistów medycyny pracy i zdrowia publicznego w Rumunii w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy. poprzez przygotowanie interdyscyplinarnego programu szkolenia i materiałów edukacyjnych (podręczniki oraz pomoce dydaktyczne dla prowadzenia zajęć – także dostępne na platformie internetowej).

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w ramach projektu wzięło udział w opracowaniu publikacji zatytułowanej „Workplace Health Promotion. Definitions, methods ad techniques” i przygotowało rozdział dotyczący zarządzania projektami promocji zdrowia w miejscu pracy, jak również wzięło udział w opracowaniu programu szkolenia dla lekarzy medycyny pracy oraz specjalistów zdrowia publicznego dotyczącego problematyki wdrażania i realizacji programów prozdrowotnych w miejscu pracy. Ponadto Krajowe Centrum brało również udział w realizacji fazy wdrożeniowej i przeprowadziło pilotażowe szkolenie w Rumunii.

Więcej informacji na temat projektu oraz materiały szkoleniowe są dostępne na stronie: www.whp-training.eu


do góry