Wielkość czcionki:

Zarządzanie zdrowiem starszych pracowników w miejscu pracy – Workplace Health Management for Older Workers (WHM-Ageing)

Finansowanie – Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme (2007-2009)

Koordynator – Belgijski Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy – PREVENT

Projekt WHM-AGEING realizowany przez Krajowe Centrum rozpoczął się w grudniu 2007 roku, a zakończył w listopadzie 2009. Jego koordynatorem jest belgijski Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy – PREVENT a partnerami poza Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, irlandzki Work Research Centre Ltd., Uniwersytet Nauk Stosowanych w Utrechcie,  holenderska organizacja badawcza TNO oraz grecka firma specjalizująca się w dziedzinie technologii komunikacyjnych – EWORX S.A.

Realizacja projektu miała przyczynić się do rozwijania umiejętności oraz wiedzy menadżerów zasobów ludzkich w zarządzaniu zdrowiem ze szczególnym uwzględnieniem starszych pracowników. Efektem rozwoju owych kompetencji miała być wyższa jakość zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach w sposób dostosowany do zmian demograficznych.

Dla osiągnięcia tego rezultatu w ramach realizacji projektu został stworzony, przetestowany oraz upowszechniony programu szkolenia dla profesjonalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi ze specjalnym ukierunkowaniem na kwestie zdrowia.

Cel ogólny:

  • rozwinięcie umiejętności oraz wiedzy menadżerów HR z zakresu zarządzania zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem starszych pracowników.

Cele szczegółowe:

  • stworzenie, przetestowanie oraz upowszechnienie programu szkolenia dla profesjonalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimiJego pilotażowe przeprowadzano w Polsce (kwiecień/czerwiec 2009 r.)
  • Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy odpowiadało w projekcie za przygotowanie ewaluacji całego projektu oraz brało udział w opracowaniu przeglądu literatury, wstępnego badania potrzeb szkoleniowych i analizy proponowanego programu szkolenia. Ponadto polska strona odpowiadało za marketing projektu na szczeblu krajowym.

W ramach projektu powstała: broszura informacyjna WHM-Ageing oraz ulotka WHM-Ageing

Więcej na stronie: http://www.ageingatwork.eu/


do góry