Wielkość czcionki:

Promocja zdrowia w miejscu pracy, narodowe polityki i strategie w poszerzonej Europie – Workplace Health Promotion, National Health Polices and Strategies in an Enlarging Europe (WHP in Europe)

Finansowanie – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2008)

Koordynator – FIOH – Finnish Institute of Occupational Health, Finlandia

Główne cele projektu:

  • wzmocnienie działań i polityki promocji zdrowia w miejscu pracy w odniesieniu do głównych determinant zdrowia (palenie, picie alkoholu, odżywianie, aktywność fizyczna, czynniki psychologiczne, urazy itp.) populacji zdrowotnych.
  • przeprowadzenie analizy narodowych polityk i rozwijanych modeli promocji zdrowia w miejscu pracy odnoszących się do tych determinant oraz pilotażowy projekt wdrożenia dobrych rozwiązań w obszarze promocji zdrowia pracujących.
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wytycznych dla wybranych grup docelowych (publikacja w jęz. angielskim).


do góry