Wielkość czcionki:

Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna

Książka omawia zróżnicowanie i psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Prezentuje wyniki badania ankietowego (N=1984) oraz ustalenia z 96 wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w dwóch odmiennych grupach osób – nazwanych liderami troski o zdrowie (aktywnymi) oraz outsiderami (pasywnymi). Poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie angażują się w działania sprzyjające ich zdrowiu, a inni nie. Pokazuje typologie stylów myślenia i działania zarówno jednej, jak i drugiej grupy.

Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna


do góry