Wielkość czcionki:

Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Nauczyciela

Nadmierny stres zawodowy pedagogów oraz skutki do jakich on prowadzi stanowią poważny problem dla teorii oraz praktyki pedagogicznej i podejmowany jest często w dyskursie naukowym. Wyzwaniem jest przygotowanie działań mających na celu przeciwdziałanie problemom związanym z występowaniem obciążeń zawodowych. Ich przygotowanie stanowić powinno odpowiedź na potrzeby tej grupy zawodowej.

Tymczasem brakuje narzędzi umożliwiających ich zmierzenie.
Publikacja ta, autorstwa dr. hab. Jacka Pyżalskiego i dr. Piotra Plichty, stanowi odpowiedź na zidentyfikowane braki w obszarze pomiaru obciążeń zawodowych pedagoga. Skonstruowane przez autorów narzędzie uwzględnia specyfikę tej grupy zawodowej oraz przystosowane jest do polskich uwarunkowań kulturowo-społecznych.

Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga. Podręcznik.


do góry