Wielkość czcionki:

Nisko-wyksztalceni-pracownicy-a-zdrowie-LEECH

Książka omawia, dlaczego niskie wykształcenie pracowników niekorzystnie oddziałuje na potencjał ich zdrowia, w tym na ich styl życia związany ze zdrowiem. Przedstawia, od czego zależą zachowania wchodzące w zakres tego stylu życia oraz w jaki sposób można je skutecznie kształtować poprzez edukację zdrowotną i promocję zdrowia w zakładach pracy. Ukazuje preferencje pracujących dotyczące sposobów prowadzenia edukacji zdrowotnej. Wykorzystuje wyniki badań przeprowadzonych w czterech krajach (Hiszpanii, Łotwie, Polsce i Słowenii) wśród 1600 celowo dobranych pracowników o zróżnicowanym statusie wykształcenia.

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej


do góry