Wielkość czcionki:

Program interwencji medycznych

Ten mini-poradnik przedstawia – krok po kroku – zasady przygotowania i realizacji programów prozdrowotnych w zakładzie pracy, w których rolę lidera pełni profesjonalista medycyny pracy. Pokazuje, jak można tradycyjne działania profilaktyki medycznej uczynić bardziej akceptowanymi i przyjaznymi dla pracowników, co zwiększa poziom uczestnictwa podopiecznych i skuteczność interwencji.

Programy interwencji medycznych


do góry