Czy pracownicy oczekują od swoich firm działań na rzecz promocji zdrowia?