Czy promocja zdrowia może być skutecznym narzędziem łagodzenia następstw starzenia się personelu?