Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści i co może osłabiać jej efekty?

W sierpniu 2018 roku odbyło się w Łodzi konwersatorium pt. „Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści i co może osłabiać jej efekty?”. Poświęcone było tematowi dowodów na korzyści dla firmy wynikających z promowania zdrowia oraz barier i trudności, z jakimi mogą spotkać się w firmie osoby zajmujące się działaniami na rzecz zdrowia pracowników.
Uczestnikami konwersatorium byli przedstawiciele zakładów pracy, specjaliści ds. HR, BHP, PR, CSR, służby medycyny pracy oraz inni reprezentanci firm zajmujący się organizacją działań na rzecz zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Program konwersatorium

Prezentacje:
Jakie są dowody wskazujące na korzyści dla firmy wynikające z promowania zdrowia personelu?, Eliza Goszczyńska
Z jakich powodów firmy w Polsce angażują się w promocję zdrowia, w tym w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej personelu i jakich efektów oczekują?, Krzysztof Puchalski
Problem oceny korzyści jakie promocja zdrowia personelu przynosi firmie, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski

Fotorelacja

Skip to content