Warunki i charakter pracy a BMI oraz zmęczenie

Badanie przeprowadzone przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w grudniu 2018 r. wśród 1000 pracowników z reprezentacji średnich i dużych firm w Polsce potwierdziło, że charakter i warunki pracy korelują z masą ciała personelu (mierzoną wskaźnikiem BMI).  Nadwaga i otyłość częściej charakteryzuje pracowników fizycznych, dźwigających ciężary, pracujących w pozycji stojącej, w hałasie, zbyt wysokich lub niskich temperaturach, ponad 40 godz./tyg., narażonych na duże ryzyko wypadku oraz stresu (m.in. powtarzających nużące czynności, o małym wpływie na to, co dzieje się w ich pracy, odczuwających silną presję czasu), a także często odczuwających silne zmęczenie. Trudno jednak ocenić, w jakim stopniu zmęczenie przyczynia się do wzrostu BMI (np. poprzez niechęć do aktywności fizycznej), a w jakim to nadmierna masa ciała sprzyja zmęczeniu.