Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników

Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników

Źródło finansowania – Narodowy Program Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia (2016-2020)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i profesjonalistów służby medycyny pracy do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy.
  • Ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów, specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy, profesjonalistów służby medycyny pracy  przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Nauczenie ich zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Strona internetowa:

Produkty projektu dostępne online

  • Broszury/ulotki

Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator
Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu

  • Raporty z badań

Badanie jakościowe (metodą fokusową) potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się

Eliza Goszczyńska, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski
Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce
Łódź, 2018

  • Videoklipy

Zarządzanie zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu
Zwiastun filmu pt. „Dobre praktyki. Rozpoznanie potrzeb dla promocji zdrowia w firmie”
Dobre praktyki. Rozpoznanie potrzeb dla promocji zdrowia w firmie

  • Prezentacje z konferencji

2018

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia, Elżbieta Korzeniowska
Dbałość o zdrowie pracowników Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Janusz Moos, Dorota Jakuszewska (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)
Dlaczego firmie przydatna jest diagnoza potrzeb zdrowotnych i jak ją przeprowadzić, Elżbieta  Korzeniowska
Dlaczego promocja zdrowia w firmie potrzebuje programu strategii, Krzysztof Puchalski
Dlaczego warto monitorować przebieg działań prozdrowotnych firmy i ich efekty i jak to robić, Eliza Goszczyńska
ING_Zdrowie na pokolenia – jak pracodawca może wspierać pracowników w dbałości o ich zdrowieMaja Chabińska-Rossakowska (ING Bank Śląski)
Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia, Elżbieta Korzeniowska
Jak efektywnie zarządzać zdrowiem pracowników, Anna Malczewska (Sitech Sp. z o.o.)
Zarządzania zdrowiem różnych pokoleń personelu firmy, Eliza Goszczyńska

2017

Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia sięEliza Goszczyńska
Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy, Eliza Goszczyńska
Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku, Mariusz Matycz (Emitel)
Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu-wyniki badań, Elżbieta Korzeniowska
Koncepcja promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy, Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska
Modelowe metodyki realizacji programów promocji zdrowia w firmach, Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska
Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu, Krzysztof Puchalski Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego, Katarzyna Wojtaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii człowieka dojrzałego, Justyna Kliombka-Jarzyna (HRP Polska)
Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm, Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki)
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy -szanse i zagrożenia, Jacek Pyżalski
Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu, Elżbieta Korzeniowska

  • Materiały konferencyjne (video)

Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią
Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm
Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego
Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się
Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka
Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu
Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu – wyniki badań
Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu
Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku – EmiTel sp. z o.o.
„Zdrowie na bank” – program Banku Zachodniego WBK dla pracowników w każdym wieku
Prezentacja programu prozdrowotnego realizowanego w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy
Motywowanie do uczestnictwa w programie i prozdrowotnych zmian w stylu życia
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy cz.1
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy cz.2
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy cz. 3
Wykorzystanie TIK w promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy – szanse i zagrożenia

  • Strona internetowa: www.pracanazdrowie.pl

 

narodowy program zdrowia

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020