Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników

Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników

Źródło finansowania – Narodowy Program Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia (2016-2020)
Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu:

  • Zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i profesjonalistów służby medycyny pracy do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy.
  • Ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów, specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy, profesjonalistów służby medycyny pracy  przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Nauczenie ich zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Produkty projektu dostępne online
Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator
Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu

Raporty z badań
Badanie jakościowe (metodą fokusową) potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się

Videoklipy
Zarządzanie zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu

Materiały konferencyjne
Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią
Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm
Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego
Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się
Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka
Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu
Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu – wyniki badań
Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu
Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku – EmiTel sp. z o.o.
„Zdrowie na bank” – program Banku Zachodniego WBK dla pracowników w każdym wieku
Prezentacja programu prozdrowotnego realizowanego w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy
Motywowanie do uczestnictwa w programie i prozdrowotnych zmian w stylu życia
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy cz.1
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy cz.2
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy cz. 3
Wykorzystanie TIK w promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy – szanse i zagrożenia

Strona internetowa: www.pracanazdrowie.pl