Filmy na temat promocji zdrowia w zakładach pracy

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem filmów edukacyjnych dotyczących realizacji programu promocji zdrowia w firmach:

Jak pomagamy firmom lepiej zarządzać zdrowiem personelu?
Co to jest promocja zdrowia w pracy?
Korzyści z promocji zdrowia w pracy
Promocja zdrowia a przewaga konkurencyjna
Podstawowe błędy w realizacji promocji zdrowia w firmie
Czynniki sukcesu promocji zdrowia w pracy

Zostały one przygotowane w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

, Filmy na temat promocji zdrowia w zakładach pracy

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

Skip to content