Firma bez uzależnień – zwiększenie produktywności pracowników (MEPMIS)

Maximising employee performance by minimising the impact of substances in the workplace (MEPMIS)
Źródło finansowania – Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme (2009 – 2011)
Główny wykonawca – work2health, Walia

Cele projektu:

  • Rozpoznanie zakresu wiedzy oraz umiejętności kadry zarządzającej małych i średnich firm niezbędnego do efektywnego radzenia sobie z konsumpcją alkoholu, narkotyków oraz leków przez personel oraz jej wpływem na pracę i zatrudnienie.
  • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności partnerów projektu do adaptacji zasobów szkoleniowych przygotowanych w ramach realizacji dwóch projektów o podobnej tematyce realizowanych w Wielkiej Brytanii.
  • Rozpoznanie i wykorzystanie innowacyjnych doświadczeń partnerów projektu w zakresie pracy szkoleniowej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wiedzy eksperckiej z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy do tworzonych materiałów szkoleniowych.
  • Opracowanie materiałów treningowych przeznaczonych dla kierowników małych i średnich firm służących poszerzeniu ich zasobu wiedzy o zakresie wpływu używania alkoholu, narkotyków oraz leków na miejsce pracy oraz technikach aktywnego radzenia sobie z tym zagadnieniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Stworzenie wielojęzycznego portalu szkoleniowego (w tym e-learningu), opracowanie i przetestowanie pilotażowo szkoleń stacjonarnych w krajach partnerskich.

Produkty projektu dostępne online:
Informator dla zakładów pracy na temat problemów używania substancji psychoaktywnych przez pracowników

E-learning

Strona internetowa: www.alcoholdrugsandwork.eu

Skip to content