Firmy na rzecz zdrowia pracowników – relacja z konferencji w portalu RaportCSR.pl

Miło nam poinformować, że na w portalu RaportCSR.pl została zamieszczona relacja z konferencji pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się 13 grudnia 2018 r. w Łodzi.

Uczestnicy obrad mieli możliwość zainspirowania się doświadczeniami przedstawicieli firm, które promują zdrowie swoich pracowników z uwzględnieniem perspektywy ich wieku. Swoje działania w tym obszarze zaprezentowały: Cemex Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Sitech Sp. z o.o., Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Ponadto, dzięki wystąpieniom ekspertów (KCPZwMP) Uczestnicy mieli możliwość rozwinąć swoje kompetencje w zakresie kluczowych metodyk, istotnych dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji takich oddziaływań w zakładach pracy. W czasie spotkania m.in. zaprezentowano informacje na temat korzyści i metod prowadzenia w firmie diagnozy potrzeb zdrowotnych pracowników, omówiono różnice pomiędzy programem/strategią promocji zdrowia w firmie a eventowym/akcyjnym charakterem tego typu działań, szczegółowo omówiono proces ewaluacji prowadzonych działań prozdrowotnych dla personelu, w tym najczęściej popełniane błędy i sposoby na ich uniknięcie.

Relacja z konferencji znajduje się TUTAJ.

Skip to content