Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej (IMPACT)

Źródło finansowania – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, środki własne Fundacji Praesterno i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) (2015-2018)
Główny wykonawca – Fundacja Praesterno, Polska

Cele projektu:

  • Przegląd i ewaluacja dotychczasowych działań ukierunkowanych na profilaktykę cyberzagrożeń.
  • Identyfikacja nowych czynników w trzech obszarach: kompetencji indywidualnych i społecznych, redukcji czynników ryzyka i modyfikacji zachowania, oraz poziomu dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i rozliczalności.
  • Konstrukcja i ewaluacja innowacyjnego, zintegrowanego programu obejmującego interdyscyplinarne oddziaływania (uwzględniające ustalenia psychologii, pedagogiki i bezpieczeństwa informacji) skoncentrowanego na pozytywnej profilaktyce oraz metodach przeciwdziałania agresji elektronicznej.
  • Przygotowanie materiałów dla szkół oraz przeszkolenie osób zajmujących się wdrażaniem programu profilaktyczno-edukacyjnego

Strona internetowa: w trakcie przygotowania

Skip to content