Jakie wyzwania stawia przed zakładami pracy starzenie się pracowników i czy dostrzegają je firmy?