Konstrukcja i walidacja narzędzia kwestionariuszowego do pomiaru rozpowszechnienia hazardu problemowego i patologicznego (w tym online) wśród adolescentów oraz podręcznika metodycznego do jego stosowania

Źródło finansowania – 1. Program Ministra Zdrowia p.n. „Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych”, zadanie 6: „Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych” (2014-2015)

Główny wykonawca – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Polska

Cele projektu:
Konstrukcja i walidacja nowego narzędzia pn. „Łódzki Kwestionariusz Problemów Hazardowych wśród Adolescentów – ŁKPHA” do pomiaru rozpowszechnienia hazardu (w tym on-line) wśród młodzieży w wieku 13-18 lat tj. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Eksploracja czynników chroniących oraz czynników ryzyka, a także konsekwencji psychospołecznych zaangażowania w ten rodzaj zachowań ryzykownych oraz w inne zachowania ryzykowne (zarówno tradycyjne, jak i online)

Produkty projektu dostępne online:
Pyżalski J., Petrykowska A., Plichta P. (2015). Łódzki Kwestionariusz Problemów Hazardowych wśród Adolescentów ŁKPHA – badania na użytek konstrukcji i walidacji narzędzia, W: I. Niewiadomska (red.) Hazard i inne uzależnienia behawioralne: doniesienia z badań (s. 77-94), Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej. Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej, „Res   Humanae”.
Plichta, P., Pyżalski, J. (2016). Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 24, s. 222-242.

Skip to content