Artykuły naukowe 2002

Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia w miejscu pracy
Korzeniowska E., Puchalski K., Medycyna Pracy, Łódź 2002
Smoking interventions in large Polish enterprises
Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J., Wojtaszczyk P., Tobacco Control, 2002
Pyżalski J., Wiad. Lek. Supl, 2002.
red. Jasiński Z., Mudrecka I., ANTYKWA, Opole-Dobieszków, 2002
Skip to content