Artykuły naukowe 2003

Country profile: The Promotion of Health at Work in Poland
Wojtaszczyk P., Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J.,, ENWHP Newsletter, 2003
Pyżalski J., Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Warszawa 2003
Korzeniowska E., Puchalski K., Warszawa 2003
Upowszechnianie promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce w: Partnerstwo w medycynie pracy - II Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy
red. Szyszymar E., Kowal E. Korzeniowska E., Puchalski K., Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Zielona Góra 2003
Workplace health promotion in Poland
Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J., Wojtaszczyk P., “GOHNET Newsletter”, No. 6, 2003
Skip to content