Artykuły naukowe 2005

Korzeniowska E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D 2005
red. Piątkowski W., Brodniak W.A., Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005
Iwanowicz E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, 2005
Możliwości promowania zdrowia pracowników profesji pomocowych
Pyżalski J., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005
Opinions of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion
Puchalski K., Korzeniowska E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P., International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2005
Poland w: Healthy Work in an aging Europe. A European collection of measures for promoting the health of ageing employees at the workplace
red. Boukal C., Meggeneder O., Puchalski K., Wojtaszczyk P., Mabuse-Verlag, Frankfurt 2005
Potoczne definiowanie zdrowia
Puchalski K., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 2005
Iwanowicz E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, 2005
Wojtaszczyk P., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D 2005
Promocja zdrowia w poszukiwaniu tożsamości w: Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna
red. Piątkowski W., Brodniak W.A., Puchalski K., Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005
Korzeniowska E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D 2005
Pyżalski J., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005
Spory o pojęcie promocji zdrowia
Puchalski K., Ann. UMCS Sect. D 2005
Wojtaszczyk P., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D 2005
Skip to content