Artykuły naukowe 2006

„Edukacyjne” koncepcje promocji zdrowia
Puchalski K., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2006
Iwanowicz E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, Lublin 2006
red. Bobeł B., Ganczarska M. Pyżalski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006
Gotowość do angażowania się w ponadstandardowe działania dla zdrowia personelu przyszłych menedżerów
Korzeniowska E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, Lublin 2006
Puchalski K., Zdrowie Publiczne, Kraków 2006
Nagrody jako jedna z form wspierania niepalenia w zakładach pracy
Iwanowicz E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, Lublin 2006
Puchalski K., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D., Lublin 2006
Postawy studentów ostatniego roku studiów menadżerskich dotyczące dbania o zdrowie pracowników
Pyżalski J., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2006
Promocja zdrowia a standardy zarządzania przedsiębiorstwami
Wojtaszczyk P., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, Lublin  2006
Social differences in motivation for health-related behaviours
Puchalski K., Zdrowie Publiczne, Kraków 2006
Wojtaszczyk P., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, Lublin 2006
Sytuacje trudne związane z relacjami interpersonalnymi w środowisku pedagoga
Pyżalski J., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2006
Pyżalski J., Przegląd Badań Edukacyjnych, 2006
Pyżalski J., Zdrowie Publiczne, Kraków 2006
Iwanowicz E., Zdrowie Publiczne, Kraków 2006
Wyzwania dla edukacji zdrowotnej dorosłych
Korzeniowska E., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. D, Lublin 2006
Skip to content