Artykuły naukowe 2007

Iwanowicz E., Medycyna Pracy, Łódź 2007
Pyżalski J.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
red. Spodenkiewicz P. Hobo, Łodź 2007
red. Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D., Korzeniowska E., Satoridruk.pl, Łódź 2007
Hämäläinen R-M, Dijkmann A., Guðbjörg Ásgeirsdóttir Á., Van den Broek K, HaratauT, Kuhn K., Masanotti G., Pyżalski J., Scheppingen van A., Dolores Solé M., Ylikoski M., Helsinki 2007
Pyżalski J., Korzeniowska E.,
red. Gumuła T., Dyrda T. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007
Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych
Puchalski K., Korzeniowska E., Iwanowicz E., Medycyna Pracy, 2007
Plichta P., Pyżalski J.
Promocja zdrowia pracujących w politykach zdrowia publicznego w Polsce w: Potencjał promocji zdrowia w Polsce. Krajowe oraz regionalne polityki i plany zdrowotne
red. Wysocki M.J., Cianciara D. Korzeniowska E., Puchalski K., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2007
red. Dijkman A., Asheirsdottir A., Sole M.D., Ylikoski M Finnish Institute of occupational Health, Helsinki 2007
Pyżalski J.
Skip to content