Artykuły naukowe 2008

Pyżalski J., Remedium, 2008
Problem palenia tytoniu w przedsiębiorstwach. Obszary zastosowań socjologii w: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu
red. Piątkowski W., Płonka-Syroka B. Puchalski K., Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008
Korzeniowska E., Puchalski K., Instytut Edukacji Ustawicznej, Łódź 2008
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce w: Promocja zdrowia psychicznego, badania i działania w Polsce
red. Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. Pyżalski J., Puchalski K. Korzeniowska E., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008
Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce
Puchalski K., Korzeniowska E., Medycyna Pracy, 2008
Promocja zdrowia w Polsce. Socjologiczna analiza procesu innowacji w: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu
red. Piątkowski W., Płonka-Syroka B. Korzeniowska E., Arboretum, Wrocław 2008
red. Chrzanowska I, Jachimczak B. Korzeniowska E., Satoridruk.pl, Łódź 2008
Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia – szkic socjologicznego modelu w: Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji
red. Heszen I., Życińska J. Puchalski K., Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008
Pyżalski J., Remedium, 2008
Skip to content