Artykuły naukowe 2011

T. 4, red. Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D., Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2011
Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
red. Opolski J. Puchalski K., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011
Skip to content