Artykuły naukowe 2014

Polish employees on the Internet as a source of information about health and disease
Korzeniowska E., Puchalski K., Medycyna Pracy, Łódź 2014
Potrzeby w zakresie treści edukacji zdrowotnej kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny
Goszczyńska E., Petrykowska A., Knol-Michałowska K., Problemy Higieny i Epidemiologii, Poznań 2014
Should we adjust health education methodology to low-educated employees needs? Findings from Latvia, Poland, Slovenia and Spain
Korzeniowska E., Puchalski K., Goszczyńska E., Pyżalski J., International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Łódź 2014