Artykuły naukowe 2014

Polish employees on the Internet as a source of information about health and disease
Korzeniowska E., Puchalski K., Medycyna Pracy, Łódź 2014
Potrzeby w zakresie treści edukacji zdrowotnej kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny
Goszczyńska E., Petrykowska A., Knol-Michałowska K., Problemy Higieny i Epidemiologii, Poznań 2014
Should we adjust health education methodology to low-educated employees needs? Findings from Latvia, Poland, Slovenia and Spain
Korzeniowska E., Puchalski K., Goszczyńska E., Pyżalski J., International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Łódź 2014
Skip to content