O nas

Kim jesteśmy?

Funkcjonujemy od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi. Jesteśmy czołowym w kraju ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych.
Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie, pedagodzy oraz specjalista zdrowia publicznego. Braliśmy udział (jako uczestnicy i koordynatorzy) w ponad 20 projektach międzynarodowych finansowanych m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych, Komisję Europejską, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy oraz w projektach wykonywanych w ramach Strategicznych Programów Rządowych. Nasi eksperci są autorami cenionych poradników dla pracodawców oraz narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach.

Od 2001 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP – European Network for Workplace Health Promotion) i jesteśmy wyłącznym reprezentantem ENWHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe (NCO).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  • Nagroda Światowej Organizacji Zdrowia

W uznaniu dorobku naukowego, dotyczącego promocji zdrowia pracujących, Światowa Organizacja Zdrowia przyznała naszemu zespołowi nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia. Została ona wręczona na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbyło się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie. Jury doceniło, że jesteśmy jedyną instytucją badawczą i wdrożeniową, która od początku lat 90. XX wieku w sposób kompleksowy i systematyczny bada i analizuje stan oraz uwarunkowania promocji zdrowia populacji pracujących w Polsce oraz przekłada wyniki tych badań na potrzeby wdrożeń.

 

  • Nagroda im. Haliny Krahelskiej

W 2014 r. kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – Elżbieta Korzeniowska została laureatką Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawanej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy przez Głównego Inspektora Pracy.

Uroczysta gala odbyła się 25 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.
W gali wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, instytucji nadzorujących i kontrolujących warunki pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Wywiad z Elżbietą Korzeniowską

  • Nagroda Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

W 2019 r. powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii doceniła wkład Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w edukację dorosłych w obszarze zdrowia i przyznała tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych” oraz certyfikat.

Nagroda została wręczona 14 czerwca br. w czasie XXXIII PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI organizowanego w Pałacu Poznańskiego w Łodzi. W imieniu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy nagrodę odebrał dr Krzysztof Puchalski.
Skip to content