Projekty

Od początku swego istnienia braliśmy udział (jako uczestnicy i koordynatorzy) w ponad 20 projektach międzynarodowych finansowanych m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych, Komisję Europejską, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, w projektach wykonywanych w ramach Strategicznych Programów Rządowych oraz w grantach finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach działalności statutowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Skip to content