Zakres działań

Czym się zajmujemy?

  • popularyzujemy koncepcję promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowujemy strategię jej rozwoju;
  • badamy i analizujemy uwarunkowania, przebieg i efekty procesów promocji zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych i przedsiębiorstw;
  • wspieramy firmy w przygotowaniu, wdrożeniu i ewaluacji strategii zarządzania zdrowiem personelu;
  • opracowujemy narzędzia diagnostyczne i ewaluacyjne związane z realizacją programu prozdrowotnego w firmie;
  • prowadzimy badania dotyczące uwarunkowań i stanu zachowań zdrowotnych populacji pracujących;
  • szkolimy specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach i innych środowiskach społecznych (w tym specjalistów ds. HR, PR, CSR, BHP, EB, SMP).

Jakie mamy doświadczenie we współpracy z firmami?

Wybrane przykłady naszej współpracy z firmami:

  • Opracowaliśmy kompleksową strategię zdrowotną firmy i pomogliśmy w jej wdrożeniu (m.in. Pollena Eva S.A., Koksownia Zdzieszowice, Volkswagen Poznań),
  • Koordynowaliśmy wdrożenie i ewaluację programu promocji zdrowia psychicznego (30 zakładów pracy woj. kujawsko-pomorskiego) oraz programu profilaktyki palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu i środków psychoaktywnych (ok. 30 firm i 159 jednostek Służby Więziennej całej Polski),
  • Udzieliliśmy ponad 500 różnego rodzaju konsultacji dotyczących wdrażania programów prozdrowotnych w firmach, z których skorzystali przedstawiciele ponad 100 zakładów pracy.
  • Zrealizowaliśmy blisko 100 szkoleń dla menadżerów promocji zdrowia w całej Polsce.
Skip to content