Oferta dla firm

W czasach rozbudowanych starań o pracowników (m.in. w związku z sytuacją demograficzną), jak również w związku z doświadczeniem przez zakłady pracy konsekwencji występujących u personelu problemów zdrowotnych (m.in. obniżona efektywność, prezentyzm, absencja) troska o zdrowie pracowników przestała pełnić rolę jedynie dodatkowego bonusu. Coraz częściej pojawia się potrzeba utrzymania stabilnego zespołu, a kandydaci do pracy, jak również obecni pracownicy zwracają uwagę na to, w jaki sposób pracodawca troszczy się o nich.

Strategia prozdrowotna stanowi odzwierciedlenie filozofii firmy, jej misji i wartości. Dobrze realizowana pomaga w budowaniu kultury organizacyjnej oraz pozytywnego wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, a także wspiera proces utożsamiania się personelu z firmą.

Od ponad 20 lat prowadzimy działalność naukową, badawczą i wdrożeniową doskonaląc swoją wiedzę i doświadczenie w tworzeniu polityk, strategii, programów prozdrowotnych. Jednym z celów naszego działania jest wspieranie firm w inicjowaniu, realizowaniu oraz ewaluowaniu programów promocji zdrowia w zakładach pracy, przy uwzględnieniu specyfiki funkcjonowania firmy, jej możliwości finansowych i organizacyjnych oraz celów, jakie chce ona osiągnąć.

Współpraca z nami pozwoli Państwu m.in.:

  • ograniczyć ryzyko niepowodzeń, jakie towarzyszy realizacji działań prozdrowotnych w firmie,
  • lepiej zintegrować prozdrowotne inicjatywy z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
  • podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
  • zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
  • zwiększyć zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia i uczestnictwo w oferowanych działaniach,
  • doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
  • wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.
Skip to content