Sieć menadżerów

W ostatnich latach coraz więcej zakładów pracy w Polsce angażuje się w różne działania na rzecz zdrowia swojego personelu, idące dalej niż obligacje prawne do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Przy tej okazji firmom zależy na osiąganiu jak największych korzyści zarówno zdrowotnych, jak też biznesowych i wizerunkowych. Istotnym wsparciem dla realizacji takich celów są wysokie kompetencje osób realizujących promocję zdrowia w firmach, niezbędne do planowania, skutecznego wdrażania, oceny i wykorzystania efektów takich działań. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi organizuje Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Sieć jest platformą wspierającą profesjonalny rozwój osób zarządzających promocją zdrowia, która umożliwia zwłaszcza:

  • zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,
  • wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,
  • popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,
  • zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,
  • integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Sieć jest otwarta dla osób, którym bliska jest idea promocji zdrowia w zakładach pracy i realizują działania w tym obszarze, w tym zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm, specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP.

Uroczysta inauguracja Sieci nastąpiła 13 grudnia 2018 roku na konferencji pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”.

Współpraca w ramach Sieci odbywa się głównie poprzez możliwość uczestnictwa w dedykowanych jej konferencjach, seminariach, szkoleniach, wizytach studialnych oraz korzystanie z kanałów internetowych.  Koordynatorem Sieci jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Przystąpienie do Sieci nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony Uczestnika (także finansowymi). W każdej chwili Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Sieci, informując o tym Koordynatora.

Skip to content