Kwestionariusz do diagnozy zachowań i postaw pracowników wobec zdrowia

Kwestionariusz do diagnozy zachowań i postaw pracowników wobec zdrowia – bezpłatny dostęp do narzędzia

Przedstawiamy drugi już w tym roku kwestionariusz opracowany przez zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przydatny w ocenie potrzeb i oczekiwań zdrowotnych załogi. Pierwszy dotyczył samooceny zdrowia pracowników, najnowszy służy ocenie zachowań i postaw personelu wobec zdrowia i zdrowego stylu życia. Mają one za zadanie pomóc menedżerom zarządzającym kapitałem ludzkim, wizerunkiem, wellbeingiem, zdrowiem i bezpieczeństwem czy benefitami w zakładach pracy w przygotowaniu profilu zdrowia załogi, a następnie w opracowaniu i komunikowaniu firmowej oferty prozdrowotnej oraz w ewaluacji efektów wdrożonych działań. Narzędzia te, dostępne nieodpłatnie do użytku niekomercyjnego, można pobrać tutaj.

Kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia i zdrowego stylu życia” pomaga w określeniu na poziomie zbiorowym rozpowszechnienia zachowań zdrowotnych załogi, w tym kontekście wykonywanej pracy zawodowej (aktywności fizycznej, diety, konsumpcji substancji psychoaktywnych, regeneracji), intencjonalnego podejmowania wybranych zachowań prozdrowotnych w najbliższej przyszłości, a także potrzeby wsparcia personelu w ich realizacji przez zakład pracy.

Udostępniane opracowanie (oprócz samego kwestionariusza ankiety) zawiera rekomendacje dotyczące sposobu opracowania, interpretacji i wykorzystania zgromadzonych danych, a także opis rekomendowanej metodyki wykorzystania kwestionariusza w organizacji.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego pobierania i korzystania z kwestionariuszy. Jednocześnie przypominamy o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oferowanych przez ich autorów. W trakcie konsultacji możemy podpowiedzieć, jak przygotować się w firmie do badania z wykorzystaniem wspomnianych narzędzi (m.in. jak dostosować ankiety do specyficznych potrzeb konkretnego zakładu pracy, jak dystrybuować kwestionariusze – w wersji papierowej lub online, a także komunikować załodze o planowanym badaniu), gromadzić, analizować i interpretować wyniki, a także przekładać je na opracowanie programu wellbeingowego dla załogi. Formularz zapisu na bezpłatne konsultacje można znaleźć tutaj.

 

, Kwestionariusz do diagnozy zachowań i postaw pracowników wobec zdrowia

 

, Kwestionariusz do diagnozy zachowań i postaw pracowników wobec zdrowia

Skip to content